Lietuvos energijos grupė paskelbė atsakingos veiklos ataskaitą

Ataskaitos Virselis LT

Lietuvos energijos grupė paskelbė atsakingos veiklos ataskaitą

Viena didžiausių energetikos įmonių Baltijos šalyse – „Lietuvos energijos“ grupė – paskelbė Korporatyvinės atsakomybės ataskaitą, pristatydama atsakingo verslo bei korporatyvinio valdymo principus kasdienėje veikloje 2015 m. Ši nauja praktika bus išlaikoma kasmet – visuomenei bus pateikiama konsoliduotos visos valstybės valdomos grupės korporatyvinės atskaitomybės ataskaitos.

Atsiskaityti visuomenei ir suinteresuotoms šalims apie tai, kaip atsakingai vykdoma veikla ir dalyvaujama ekonominių, socialinių ir aplinkos problemų sprendime, kaip prisidedama prie visuomenės raidos ir ekonomikos augimo – svarbi tvariai vystomų organizacijų brandos dalis. Apie savo atsakingą veiklą visuomenę informuodavusi metinėse veiklos ataskaitose, nuo šiol „Lietuvos energijos“ grupė rengs atskiras atsakomybės ataskaitas.

„Suprasdami savo veiklos reikšmę visuomenei, rinkai ir aplinkai, savo žingsnius planuojame itin atidžiai ir atsakingai. Mūsų valdoma energija kuria didžiulę vertę: gerina gyvenimo sąlygas, didina pajėgumus ir našumą, saugo gyvybes – siekiame, kad ji būtų saugi, tvari, atsakingai gaminama ir tiekiama, o mūsų klientai pasikeitimus jaustų tik gerėjančia kokybe. Kasmet teikiama ataskaita – natūrali mūsų įmonių vystymosi dalis, viešai atskleidžianti pasirinktą tvaraus augimo kryptį“, – sako „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

Išgryninta vertės grandinė ir efektyvumas veikloje – pagrindinė „Lietuvos energijos“ grupės ekonominė atsakomybė, kurios rezultatai leidžia mažinti energijos kainas vartotojams ir kuria patraukią investicinę aplinką šalyje.

2015 m. valstybei grupė sumokėjo 167,9 mln. eurų mokesčių, grupės investicijos sudarė 156,7 mln. eurų. Gavus rekordines pajamas ir uždirbus didžiausią grynąjį pelną, valstybės biudžetui skirti dividendai už 2015 metus siekia beveik 86 mln. eurų.

Sėkminga finansinė veikla leidžia dalintis: iki 1 proc. uždirbto pelno grupės įmonės skiria skaidriai valomam paramos fondui, kuris 2015 m. suteikė per 0,585 mln. eurų paramos bendruomenių projektams bei veikloms nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu socialinėse, švietimo, meno, sporto, kultūros ir mokslo srityse.

Globalūs klimato kaitos iššūkiai planuojant plėtrą skatina atsižvelgti ir į aktualias socialines-aplinkosaugines problemas ir ieškoti naujų sprendimų. 2015 m., grupė savo ateities kryptimi pasirinko vėjo energetiką, startavo su modernių, atliekas ir biokurą naudojančių didelio efektyvumo kogeneracinių jėgainių projektais, gamyboje atsisakė neefektyvių įrenginių (5 ir 6 Elektrėnų elektrinės bloko), atidarė naują biokuro katilinę, propagavo elektromobilių  transportą ir pasirengė ESCO modelio principu veikiančio sprendimų centro įkūrimui (jau turime sėkmingai įgyvendintų tausojančių projektų).  

EBPO, įvertinusi Lietuvos VVĮ sektorių, „Lietuvos energiją“ išskyrė kaip skaidriai valdomą grupę. Grupės veiklą stebinčio ir prižiūrinčio Valdymo koordinavimo centro (VKC) ataskaitose jau dvejus metus iš eilės „Lietuvos energija“ pripažino geriausiai valdoma VVĮ. Trimis apdovanojimais įvertinti ir skaidrūs grupės listinguojamų įmonių ryšiai su investuotojais.

Plėtodama verslo ir mokslo partnerystę, 2015 m. „Lietuvos energija“ kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU) atidarė bendrą Lietuvos energijos taikomųjų tyrimų centrą, kuriame spręs energetikos sektoriuje kylančius technologinius iššūkius ir plėtos naujos veiklos idėjas. Tęsdama šią kryptį, 2016 m. „Lietuvos energija“ paskelbė kurianti pirmąjį Baltijos šalyse energetikos inovacijų fondą, siekdama pritraukti talentus į energetikos sektorių ir skatinti paslaugų kokybę bei efektyvumą didinančias inovacijas.

Grupės įmonės nuolat sudaro sąlygas aukštųjų ir profesinių mokyklų studentams įgyti praktinių įgūdžių: 2015 m. praktiką „Lietuvos energijoje“ atliko 243 praktikantai, 15 iš jų vėliau įsidarbino grupės įmonėse. 

2015 m.  buvo tęsiami plataus masto ilgalaikiai socialinės atsakomybės projektai vaikams, jaunimui ir plačiajai visuomenei, kuriuos vienija aktyvus bendruomenių, įvairių visuomenės grupių įsitraukimas, saugumo ir efektyvaus energijos naudojimo ir aplinkos tausojimo idėjos.

Už 2015 m. vykdytą visuomeninę veiklą ir socialinę atsakomybę, tvarią finansinę veiklą, inovatyvumą, „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas buvo išrinktas „Metų vadovu 2015“. Savaitraščio „Veidas“ 16-tus metus organizuojamuose prestižiniuose rinkimuose nugalėtoju pirmą kartą išrinktas VVĮ vadovas.

Klientai teigiamai vertina pokyčius „Lietuvos energijos“ grupėje: privačių elektros klientų pasitenkinimo indeksas 2015 m. išaugo 4 punktais iki 80, verslo klientų – 2 punktais iki 76. Gamtinių dujų privačių klientų indeksas – 80, verslo – 77 punktai (Europos vidutinis indeksas yra 70, o pasaulio vidurkis – 73).

Plačiau su Korporatyvinės atsakomybės ataskaita galite susipažinti paspaudę šią nuorodą.