Svetainės naudojimo taisyklės

Interneto svetainės naudojimo sąlygos

Dėkojame, kad lankotės šioje svetainėje (toliau – Svetainė). Šios svetainės naudojimo sąlygos (toliau – Sąlygos) reglamentuoja Jūsų prieigą prie Svetainės ir naudojimąsi ja. Atkreipkite dėmesį, kad šios Sąlygos taikomos nepriklausomai nuo to, kokiu būdu Jums buvo pristatyta Svetainė. Naudodamiesi Svetaine, jūs patvirtinate, kad perskaitėte ir sutinkate su šiomis Sąlygomis ir sutinkate jų laikytis bei būti jų saistomi (su visais atliekamais jų pakeitimais). Jei nesutinkate su šiomis Sąlygomis, prašome nesinaudoti Svetaine. Prisijungdami prie Svetainės arba ja naudodamiesi, jūs ir subjektas, kuriam esate įgalioti atstovauti (toliau –  „jūs” arba „jūsų”), patvirtinate, kad sutinkate laikytis šių Sąlygų.

Atkreipkite dėmesį, kad šias Sąlygas galime keisti be išankstinio įspėjimo, todėl kiekvieną kartą prieš lankydamiesi Svetainėje turėtumėte jas peržiūrėti.

Be šių Sąlygų, Svetainei taikomos papildomos sąlygos, pavyzdžiui, privatumo politika, slapukų politika ir kt. Įsitikinkite, kad perskaitėte visas papildomas sąlygas, nes jos yra šių Sąlygų dalis.

 1. Apie mus
  1. Šią svetainę valdo UAB Duomenų logistikos centras, uždaroji akcinė bendrovė, įsteigta ir veikianti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, juridinio asmens kodas: 302527488, buveinės adresas: Juozapavičiaus g. 13, Vilnius, Lietuva (toliau – „mes” ir „DLC”).
 2. Sąlygų taikymo sritis
  1. Šios Sąlygos reglamentuoja jūsų naudojimąsi Svetaine ir visomis programomis, programine įranga ir paslaugomis (toliau bendrai – Paslaugos), kuriomis galima naudotis per Svetainę, išskyrus atvejus, kai tokios Paslaugos yra atskiros sutarties objektas.
 3. Naudojimasis svetaine
  1. Prieiga prie Svetainės yra suteikiama laikinai ir mes pasiliekame teisę be išankstinio įspėjimo ją atšaukti ar pakeisti Svetainėje ar jos dalyje teikiamas paslaugas. Mes nesame atsakingi, jei dėl kokių nors priežasčių Svetainė bet kuriuo metu ar bet kuriuo laikotarpiu bus neprieinama.
  1. Svetainėje pateikta informacija ir medžiaga nėra laikoma patarimu, kuriuo turėtumėte pasikliauti. Todėl mes atsisakome bet kokios atsakomybės ir įsipareigojimų, kylančių dėl to, kad bet kuris Svetainės lankytojas ar asmuo, kuris gali būti informuotas apie bet kokį jos turinį, pasikliauja tokia informacija.
  1. Svetainėje esantį turinį ir programas galite peržiūrėti (ir, jei įmanoma, klausytis) savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui. Be mūsų sutikimo negalite naudoti ir neleidžiate kitiems prieiti ar naudoti visos mūsų Svetainės ar jos dalies arba joje esančio turinio ir (arba) taikomųjų programų komerciniais tikslais. Visos mūsų Svetainės ar jos dalies arba joje esančio turinio ir (arba) taikomųjų programų naudojimas komerciniais tikslais reglamentuojamas atskiromis sąlygomis ir gali būti mokamas.
  1. Galite spausdinti atskirus Svetainės tinklalapius savo asmeniniam nekomerciniam naudojimui su sąlyga, kad toks spausdinimas nebus didelis ar sistemingas ir nebus pašalinti pranešimai apie autorių teises.
  1. Jei šiose Sąlygose nenurodyta kitaip, jums draudžiama (tiesiogiai ar netiesiogiai):
   1. platinti, perduoti, parduoti, siūlyti parduoti ar kitaip padaryti prieinamą visą Svetainę ar bet kurią jos dalį arba bet kokį Svetainės turinį, rinkmenas, kanalus ar duomenis, nesvarbu, ar jie viešai prieinami, ar ne; arba
   1. kopijuoti, atsisiųsti ar saugoti bet kokį turinį, rinkmenas, kanalus ar duomenis iš Svetainės, nesvarbu, ar jie viešai prieinami, ar ne, siekiant sukurti ar užpildyti bet kokios rūšies duomenų bazę ar leidinį, tačiau, tai nereiškia, kad yra ribojamas nereikšmingos tokios medžiagos dalies kopijavimas;
   1. vaizdo ar garso failus galite atkurti tik naudodami medijos grotuvą Svetainėje arba vieno iš mūsų licencijos turėtojų, kuris tokią medžiagą rodo gavęs mūsų leidimą, svetainėje.
  1. Jei norite su kuo nors „pasidalinti” istorija, programa ar kitu mūsų Svetainės turiniu, pasinaudokite Svetainėje esančia funkcija „Siųsti draugui” arba „Dalintis” (ar kita panašia funkcija), arba galite draugui el. paštu atsiųsti nuorodą į Svetainę, arba tiesiog paprašyti jo apsilankyti Svetainėje. Prieš įvesdami duomenis įsitikinkite, kad turite jų sutikimą.
  1. Vartotojai turėtų žinoti, kad turinys ir ištekliai gali būti pašalinti iš Svetainės bet kuriuo metu, apie tai pranešus arba nepranešus, ir mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokį vartotojo pasitikėjimą bet kokiu Svetainės turiniu ar ištekliais.
 4. Nuorodos
  1. Jei Svetainėje ir (arba) programose yra nuorodų į kitas svetaines, tinklalapius, išteklius ar mobiliąsias paslaugas, kurios priklauso trečiosioms šalims, kitiems naudotojams, reklamuotojams ar rėmėjams, tokios svetainės, tinklalapiai, ištekliai ir mobiliosios paslaugos yra skirtos tik jūsų informacijai ir jomis naudojatės savo rizika. Mes neatsakome už trečiųjų šalių svetainių, tinklalapių, išteklių ar mobiliųjų paslaugų turinį ar veikimą. Taip pat turite perskaityti visas taikomas sąlygas ir privatumo politiką.
 5. Registracija
  1. Jei, norėdami naudotis Svetaine ar jos dalimi, turite užsiregistruoti, privalote pateikti tikslius ir išsamius registracijos duomenis ir juos nuolat atnaujinti. Mes turime teisę remtis visais tokiais jūsų pateiktais registracijos duomenimis.
  1. Jei nenurodyta kitaip, kiekviena registracija skirta tik vienam naudotojui. Registracijos duomenų privalote neatskleisti tretiesiems asmenims.
  1. Registruodamiesi Svetainėje privalote nurodyti galiojantį el. pašto adresą. Jei pateikiate mums el. pašto adresą, tuomet garantuojate, kad turite teisę gauti el. laiškus tokiu el. pašto adresu. Jūs taip pat pripažįstate ir sutinkate, kad mes galime nutraukti el. laiškų siuntimą jums iš anksto nepranešę.
  1. Jūs atsakote už viską, kas yra atliekama naudojant jūsų registracijos duomenis. Jei manote, kad kitas asmuo gali turėti prieigą prie jūsų registracijos duomenų arba jais naudotis, privalote nedelsdami mums apie tai pranešti.
  1. Savo nuožiūra galime sustabdyti ar nutraukti prieigą prie Svetainės arba jūsų registraciją. Jei mes sustabdome ar nutraukiame jūsų registraciją, be mūsų išankstinio raštiško sutikimo, negalite iš naujo užsiregistruoti ar pateikti papildomų paraiškų.
 6. Trečiųjų šalių turinys
  1. Mes nesame atsakingi už trečiųjų šalių turinį Svetainėje. Trečiųjų šalių turinys apima, pavyzdžiui, kitų trečiųjų šalių paskelbtus komentarus, tinklaraščius ir straipsnius, skelbimų turinį, kitų trečiųjų šalių paskelbtas programas ir jų turinį, kurį galima pasiekti per Svetainę.
 7. Intelektinės nuosavybės teisės
  1. Visos intelektinės nuosavybės teisės (toliau – Intelektinė nuosavybė), susijusios su Svetaine ir jos turiniu (toliau – Turinys), yra išimtinė DLC ir jos filialų nuosavybė. Turinį saugo intelektinės nuosavybės ir kiti Lietuvos ir kitų šalių įstatymai. Svetainės elementai taip pat yra saugomi prekių pavadinimų, komercinių paslapčių, nesąžiningos konkurencijos ir kitais įstatymais, todėl jų negalima kopijuoti ar imituoti nei visų, nei dalies. Visa Svetainėje esanti grafika, piktogramos ir kiti elementai priklauso DLC bei jos filialams ar kitiems subjektams, kuriems DLC suteikia teisę ir licenciją naudoti tokius ženklus, prekių ženklus, paslaugų ženklus ar prekės pavadinimą (toliau – Ženklai), šių Ženklų negalima naudoti be aiškaus raštiško DLC sutikimo. Be išankstinio raštiško DLC arba atitinkamos trečiosios šalies leidimo, išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose aiškiai leidžiama kitaip, negalite kopijuoti, atkurti, keisti, taisyti, nuomoti, skolinti, parduoti ir (arba) kurti išvestinius kūrinius, įkelti, perduoti ir (arba) bet kokiu būdu platinti Svetainės intelektinės nuosavybės. Išskyrus čia aiškiai nurodytus atvejus, DLC nesuteikia jums jokių aiškių ar numanomų teisių į DLC ar bet kurios trečiosios šalies intelektinę nuosavybę.
  1. DLC suteikia jums ribotą, asmeninę, neperleidžiamą, nesublicencijuojamą, atšaukiamą licenciją naudotis Svetaine, Turiniu ir Paslaugomis tik DLC nurodytu būdu. Išskyrus šią ribotą licenciją, DLC neperduoda jokių teisių į Turinį, Paslaugas, Svetainę ar bet kokią kitą DLC nuosavybę, leisdama jums naudotis Svetaine.
 8. Jūsų asmeninė informacija
  1. Be šių Sąlygų, atidžiai perskaitykite Privatumo politiką, nes ji reglamentuoja mūsų informacijos apie jus rinkimą ir naudojimą. Naudodamiesi mūsų Svetaine, jūs sutinkate, kad mes gautume ir saugotume jūsų duomenis, kaip tai nurodyta Privatumo politikoje.
 9. Mūsų atsakomybė
  1. Tiek, kiek leidžia įstatymai, DLC, jos filialai, licencijos davėjai, tiekėjai ar bet kurios Svetainėje paminėtos trečiosios šalys jokiu atveju nebus atsakingos už bet kokią atsitiktinę, tiesioginę, netiesioginę, baudžiamąją ir (arba) netiesioginę žalą, prarastą pelną ir (arba) žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų ar verslo nutraukimo, atsiradusią dėl Svetainės ar Turinio naudojimo ir (arba) negalėjimo juo naudotis, neatsižvelgiant į tai, ar ji pagrįsta garantija, sutartimi, deliktu, nusikalstama veika ar bet kokiu kitu teisiniu pagrindu, ir neatsižvelgiant į tai, ar DLC buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Tiek, kiek tai leidžia įstatymas, šiose Sąlygose nurodytos jūsų teisių gynimo priemonės yra išimtinės ir apsiriboja tik tomis, kurios aiškiai nurodytos šiose sąlygose.
  1. Nepažeisdami šiame 9.1 punkte nurodytų atsakomybės išimčių bendrumo, mes neatsakome, jei negalite tinkamai ar apskritai (visiškai ar iš dalies) pasiekti Svetainės arba jei kai kurios jos funkcijos jums nepasiekiamos dėl įvykių, kurių mes negalime kontroliuoti (įskaitant, bet neapsiribojant, bet kurio interneto paslaugų teikėjo veiklą, bet kurios interneto naršyklės veiklą arba įrenginio, kurį naudojate Svetainei pasiekti, apribojimus).
  1. Mes neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius ar nepatogumus, patirtus dėl bet kokio turinio, medžiagos ar kitos informacijos neprieinamumo ar pašalinimo iš Svetainės.
  1. Nors mes stebime Svetainę, siekdami rasti ir ištaisyti defektus, tačiau jūs pripažįstate ir sutinkate, kad mes negalime garantuoti, jog Svetainė ar bet kuri atskira Svetainės funkcija veiks be klaidų, visada prieinama ir (arba) joje nebus virusų ir kitokių defektų.
 10. Šių naudojimo sąlygų pakeitimai
  1. Mes galime bet kada peržiūrėti šias naudojimo sąlygas, pakeisdami šį puslapį. Tikimasi, kad patikrinsite šį puslapį ir susipažinsite su visais mūsų padarytais pakeitimais, nes jie jums yra privalomi. Kai kurios šių Sąlygų nuostatos taip pat gali būti pakeistos nuostatomis ar pranešimais, paskelbtais kitose Svetainės vietose.
 11. Jurisdikcija ir taikytina teisė
  1. Šioms Sąlygoms ir bet kokiems ginčams ar reikalavimams, kylantiems iš jų ar susijusiems su jomis, jų dalyku ar sudarymu (įskaitant nesutartinius ginčus ar reikalavimus), taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
  1. Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius ginčus ar reikalavimus, kylančius iš šių Sąlygų ar susijusius su jomis, jų dalyku ar sudarymu (įskaitant nesutartinius ginčus ar reikalavimus).
 12. Bendrosios nuostatos
  1. Jūs negalite perleisti šių Sąlygų ar bet kokių savo interesų, teisių ar įsipareigojimų pagal šias Sąlygas. Jei bet kuris kompetentingos jurisdikcijos teismas pripažįsta kurią nors šių Sąlygų nuostatų negaliojančia, tokios nuostatos negaliojimas neturi įtakos likusių šių Sąlygų nuostatų galiojimui. Joks šių Sąlygų atsisakymas nelaikomas tolesniu ar tęstiniu tokios sąlygos ar termino arba bet kurio kito termino ar sąlygos atsisakymu. Šias Sąlygas galite išsisaugoti ir (arba) jas atsispausdinti jas savo dokumentų laikymui, ir atsisakote bet kokio reikalavimo, kad šios Sąlygos būtų jums pateiktos rašytine forma.